Дневно разписание на учебния ден и графици

 

Дневно разписание на ОУ”Отец Паисий”, село Писарево  през учебната 2023/ 2024 година

 

 

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Учебен час

I-II клас

IV клас

V- VI  и  VIIклас

1.

8,00-8,35

8,00-8,40

8,00-8,40

2.

9,00-9,35

9,00-9,40

9,00-9,40

3.

9,50-10,25

9,50-10,30

9,50-10,30

4.

10,40-11,15

10,40-11,20

10,40-11,20

5.

11,30-12,05

11,30-12,10

11,30-12,10

6.

 

12,20-13,00

12,20-13,00

7.

   

13,10-13,50


 

Дейностите при целодневна организация  на учебния ден са :  2 часа организиран отдих и физическа активност, 2 часа самоподготовка и 2 часа занимания по интереси

 

 

 

 

 

Учебен час

Сборна група І-VІ клас

1.

12,20-12,55

2.

13,05-13,40

3.

13,50-14,25

4.

14,35-15,10

5.

15,20-15,55

6.

16,00-16,35

 Седмична разписание за първия учебен срок

График за контролни и класни работи за I учебен срок

Седмично разписание за втория учебен срок

 График за контролни и класни работи за II учебен срок