Дневно разписание на учебния ден и графици

График проектни и творчески дейности - 1-7 юни 2021 година

График допълнително обучение 8-23 юни 2021 година

Дневно разписание на учебния ден в ОУ"Отец Паисий", село Писарево през учебната 2020/2021 година

График за консултиране по учебни предмети за учебната 2020/2021 година

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация през учебната 2020/2021 година

График за провеждането от разстояние в електронна среда

График за провеждане на изпит за оформяне на срочна оценка за I учебен срок

График дата, място, начален час на изпит за определяне на срочна оценка за I учебен срок на учебната 2020/2021 г, срок и място за оповестяване на резултатите

График поправителни изпити първа редовна сесия учебна 2020/2021 година

График втора редовна поправителна сесия за учебната 2020/2021 година