Документи и административни услуги

Документи учебна 2019/2020 година

Заповед форми на обучение

Eтичен кодекс

Стратегия 2016-2020 година

Правилник за дейността на училището учебна2019/2020 г

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Годишен план 2019/2020 година

Училищни учебни планове учебна2019/2020 г

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Образец на протоколи и заявления за достъп до обществена информация

Образци на заявления за предоставяни административни услуги:

Инфо 153 дубликати

Инфо 150 признаване_от_чужбина _I_VI клас

Инфо 143-валидиране

Инфо_138_приемане и преместване

Бюджет 2019 г

Документи:

Седмично разписание ІІ срок -прогимназиален етап

Седмично разписание ІІ срок - начален етап

Правилник за дейността за учебната 2018 / 2019 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Етичен кодекс

Годишен план 2018/2019 г

Програма за предоставяне на равни възможности на учениците от уязвими групи

Учебен план прогимназиален етап 2018/2019 година

Учебен план начален етап 2018/2019 година

Бюджет 2018

Учебен план 2017

Стратегия за развитие за периода от 2016 до 2020 година

Правилник за дейността за учебната 2017 /2018 г.

Механизъм тормоз

Годишен план 2017/2018 г.

Правилник пропусквателен режим

Ваканционна програма за учениците

Вътрешни правила 2015 година

 Бюджет

Правилник БУВОТ

Седмично разписание

Правилник вътрешен ред

 График за провеждане на учебни занятия