Отчети

Касов отчет към 30.06.2021 година

Касов отчет проект "Подкрепа за успех" към 30.06.2021 г

Касов отчет към 30.06.2021 г Равен достъп

Касов отчет към 31.03.2021 година

Бюджет 2021 г

Касов отчен към 31.12.2020 година

Отчет към 31.12.2020 г проект

Касов отчет към 30.06.2020 г

Касов отчет 31.03.2020 г

Бюджет 2020 година

Касов отчет бюджет 31.12.2019г

Отчет Подкрепа за успех 31.12.2019 г

Касов отчет 30.09.2019г

Касов отчет 30.06.2019 г

Касов отчет 31.03.2019г

Бюджет 2019 г

Косов отчет към 31.12.2018 година

Касов отчет към 30.09.2018

Бюджет към 30.09.2018 година

Касов отчет 31.03.2018

Отчет 2017 година

Касов отчет 31.12.2016

Касов отчет 31.03.2016

Касов отчет 02.2016

Касов отчет 01.2016

Касов отчет към 31.12.2015

Касов отчет към 31.10.2015 г.

Информация към 30.09.2015 г.

Информация към 30.06.2015 г.

Касов отчет месец май 2015 г.

Отчет месец април 2015

 Касов отчет месец март 2015

Касов отчет по проект "УСПЕХ" месец февруари

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета за месец февруари

Месечен отчет за касово изпълнение месец януари