Бюджет и отчети бюджет

Бюджет и отчети за 2024 година

Бюджет ОУ"Отец Паисий" 2024 година

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2024 година

 

 

Бюджет и отчети за 2023 година

Бюджет ОУ"Отец Паисий" 2023 година

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2023 година

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2023 година

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2023 година

 

Бюджет и отчет на бюджета за 2022 година

Отчет към 31.12.2022 година

Бюджет 2022 година

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2022 година

Отчет на бюджета към 30.06.2022 година

Отчет на бюджета към 30.09.2022 година 

 

Бюджет и отчет на бюджета за 2021 година

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2021 година

Отчет към 31.12.2021 год. за изпълнението на прокт Подкрепа за успех

Отчет към 31.12.2021 год. за изпълнението на проект Равен достъп до училищното образование в условия на криза

Касов отчет към 30.09.2021 година

Касов отчет Подкрепа за успех"към 30.09.2021 година

Касов отчет към 30.06.2021 година

Касов отчет проект "Подкрепа за успех" към 30.06.2021 г

Касов отчет към 30.06.2021 г Равен достъп

Касов отчет към 31.03.2021 година

Бюджет 2021 г

 

Бюджет и отчет на бюджета за 2020 година

Касов отчен към 31.12.2020 година

Отчет към 31.12.2020 г проект

Касов отчет към 30.06.2020 г

Касов отчет 31.03.2020 г

Бюджет 2020 година

 

 

Бюджет и отчет на бюджета за 2019 година

Касов отчет бюджет 31.12.2019г

Отчет Подкрепа за успех 31.12.2019 г

Касов отчет 30.09.2019г

Касов отчет 30.06.2019 г

Касов отчет 31.03.2019г

Бюджет 2019 г