Персонал

1.Грета Димитрова Новакова - Директор

Учители I-IV клас

2.Светлана Тодорова Хаджикостова - старши учител  
3.Бистра Йосифова Цанева- старши учител

4. Димитринка Иванова Генчева- старши учител ЦДО начален етап


Учители V-VIII клас
5.Милен Ангелов Маринов – учител по Български език и литература, История и цивилизация и Английски език 

6.Тонка Иванова Димова – учител по Математика, Информационни технологии    

7.Яница Димитрова Илиева - учител по Физичеко възпитание и спорт  

8.Грета Димитрова Новакова - учител по Изобразително изкуство

9.Стоян Методиев Стоянов -старши учител ЦДО

 

 

Помощен персонал

1. Антоанета Петрова Тодорова  -гл. счетоводител

2. Фатме Шукриева Юсменова -  хигиенист