Персонал

1.Искрена Тодорова Станчева - Директор

Учители I-IV клас

2.Венислава Петрона Нанова -  учител  
3.Бистра Йосифова Цанева- старши учител

 


Учители V-VIII клас
4.Цветелина Иванава Цвяткова – учител по Български език и литература, История и цивилизация и Английски език 

5.Павлинка Стефанова Родина – учител по Математика, Информационни технологии    

6.Яница Димитрова Илиева - учител по Физичеко възпитание и спорт  

7.Искрена Тодорова Станчева - учител по Музика

 

 

Помощен персонал

1. Антоанета Петрова Тодорова  -гл. счетоводител

2. Гюла Ахмедова Ибриямава  -  хигиенист