Проект ,,Успех" - Проект ,,Успех"

Резюме на проекта

Основно училище ,,Отец Паисий”,
с. Писарево , общ. Горна Оряховица участва в проект на МОМН BG 051РО001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора„ /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ. За учебната 2011/2012г. са сформирани 6 групи за извънкласни занимания:
-Клуб „Моят детски свят” с ръководител Светлана Хаджикостова
-Клуб „В света на приказките – аз обичам да чета” с ръководител Пенка Нешева
-Клуб„Пътешествие в Европа и европейските столици” с ръководител Пенка Нешева
-Клуб „Млад математик” с ръководител Донка Войкова
-Клуб „Родолюбие” с ръководител Грета Новакова
-Клуб на малките художници с ръководител Кинка Йорданова
Обхванати са около 90% от всички ученици в училището.
Обща цел на проекта - да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности

Специфични цели:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).
Продължителността на проекта в училището е : 7.II. - 15.VII 2012 г.

Работата по проект ,, Успех” започна през месец февруари с дейността на клуб ,,Родолюбие”. В него участват 9 ученици от VIII клас, които са се заели с нелеката задача да издирят информация за историята на селото, като крайният резултат от своята дейност оформят под заглавие,,Моето село Писарево”(Опит за краеведско проучване).
Ръководителят на клуба –Грета Новакова , преподавател по Български език и литература, се надява да изгради у децата умения за самостоятелно учене и събиране на информация. Успех в заниманията ще бъде постигнат чрез досегът до фолклора- словесен, музикален и танцов, чрез разказите на възрастните жители, чрез срещите и интервютата със самодейци и общественици от селото.
В процеса на изпълнението на проекта у младите хора се възпитават патриотични чувства и се осъществява приемственост между поколенията.

RSS
Проект ,,Успех" през лятната ваканция
Представителна изява - клуб "Красота и нас...
Представителна изява - клуб "Приятели на ж...
Представителна изява - клуб "Танцувай за з...
Проект ,,Успех\"
Проект ,,Успех"
Detail Download
Проект ,,Успех\"
Проект ,,Успех"
Detail Download
Проект ,,Успех\"
Проект ,,Успех"
Detail Download
Проект ,,Успех\"
Проект ,,Успех"
Detail Download
Проект ,,Успех\"
Проект ,,Успех"
Detail Download
Проект ,,Успех\"
Проект ,,Успех"
Detail Download
Проект ,,Успех\"
Проект ,,Успех"
Detail Download
Проект ,,Успех\"
Проект ,,Успех"
Detail Download
Проект ,,Успех\"
Проект ,,Успех"
Detail Download
Проект ,,Успех\"
Проект ,,Успех"
Detail Download
Проект ,,Успех\"
Проект ,,Успех"
Detail Download
Проект ,,Успех\"
Проект ,,Успех"
Detail Download
Проект ,,Успех\"
Проект ,,Успех"
Detail Download
Проект ,,Успех\"
Проект ,,Успех"
Detail Download
Проект ,,Успех\"
Проект ,,Успех"
Detail Download
Проект ,,Успех\"
Проект ,,Успех"
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery